Hoogenraad & Haak is a good and reputable firm. Especially Ebba, with whom we work on a regular basis, is an excellent sparring partner in her field of expertise.

Heineken

Much-acclaimed boutique Hoogenraad & Haak stands out for its insight in the advertising space.

WTR 1000 (2016)

Excellent track record for soft IP advice, covering trade marks, copyright and advertising issues. Experienced in advising across a range of sectors, including fashion, food and retail.

Chambers Europe 2015

Very accessible, excellent advisors. They walk the extra mile in protecting our trademarks and designs.

Coerceo company

Hoogenraad & Haak counsel us efficiently and effectively – absolutely star-worthy.

Alliance Gastronomique

High quality, high speed of service and very pleasant to work with. The only law firm we go to.

Alfred

The firm’s expertise on advertising law and (promotional) games of chance is outstanding. They always respond rapidly and thoroughly.

Nationale Postcode Loterij

Our advertising law team for many years now. Always high quality. Always quick and clear advice. Creative solutions with a personal touch.

TBWA\

My advice: whenever you feel insecure about the consequences things may have - check out Hoogenraad & Haak first. Believe me, they know what they are talking about. Make sure you never regret not having checked.

Havas Lemz

"The lawyers are open, flexible and easy to communicate with, which is important in our business where you have to act fast."

Chambers Europe 2014

A reliable partner for many years, whose up to date legal knowledge and network perfectly fit our (inter)national marketing communication activities.

Bloemenbureau Holland

They effectively considered our problem to be their problem. Their commitment, drive and the creative solutions they came up with resulted in maximum success.

EVA Optic

Highly recommended for any case that requires an understanding of business, legal and strategic considerations.

UFA Film und Fernseh GmbH (dochter van RTL Group)

They do not only analyse issues well but also suggest creative solutions. Their high quality and clear advice is always quickly delivered.

Yakult

Lawyers I can always rely on, quickly understand the commercial aspects and always very creative in solving. A big plus for me is that I can link them directly with the business, which means they are very practicable, easy to communicate with and quick.

Thomas Cook

The lawyers here are “down to earth, approachable and lively”, and “handle demanding clients superbly, all while working to tight deadlines and delivering to a high standard - without charging the earth”.

WTR 1000 (2015)

Our trusted advisor on advertising matters. High quality, personable and pro-active assistance.

easyJet

The pre-eminent firm in the Netherlands for advertising law.

Chambers Europe 2013

Great expertise in both advertising and trade mark law. Very quick and effective in dealing with competitors’ comparative advertising campaigns.

Grote Nederlandse optiekketen

Our trustable firm for IP related work in the Netherlands. Smart, realistic and efficient litigators with cross border operating capacity.

Camper

To us, Hoogenraad & Haak equals a personal approach, high quality advice and very fast service - all pro bono.

dance4life
Nieuws

AP biedt duidelijkheid over direct marketing (en roept vragen op)

AP biedt duidelijkheid over direct marketing (en roept vragen op)
19 oktober 2018 - Wat mag wel en niet op het gebied van direct marketing onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR)? Dat is een behoorlijk ingewikkeld onderwerp. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde op 4 oktober 2018 uitgebreide informatie over de spelregels rondom direct marketing in de vorm van een Q&A op haar website. De titel van het persbericht waarin de publicatie werd aangekondigd: “AP biedt duidelijkheid over direct marketing”. De door de AP geclaimde ‘duidelijkheid’ blijkt een relatief begrip - de publicatie bevat onjuistheden en onduidelijkheden, en is op sommige punten (te) ongenuanceerd. Dat creëert geen duidelijkheid, maar roept juist vragen op. Een paar in het oog springende voorbeelden:
 
  1. 1. De AP stelt dat de AVG niet van toepassing zou zijn op digitale direct marketing gericht op bedrijven. Dat is niet helemaal waar. De AVG is wel degelijk van toepassing als digitale direct marketing gericht op een bedrijf toegestuurd wordt aan een specifieke ontvanger binnen dat bedrijf.
  2.  
  3. 2. De AP wekt de indruk dat de regels rondom direct marketing ingrijpend zijn gewijzigd met de inwerkingtreding van de AVG. Dat is niet zo. De enige voor direct marketing relevante veranderingen zijn gelegen in de vereisten voor rechtsgeldige toestemming in artikel 7 AVG: toestemming moet kunnen worden bewezen, en toestemming voor verschillende verwerkingsdoeleinden mag niet 'gebundeld' zijn gegeven. Overigens is toestemming voor direct marketing zeker niet altijd vereist - daarin is met de inwerkingtreding van de AVG niets veranderd. 
  4.  
  5. 3. Heel opvallend: de AP stelt keihard dat altijd toestemming vereist zou zijn voor het toezenden van direct marketing per post aan personen die (nog) geen klant zijn. Waarom dat volgens de AP zo zou zijn blijft in nevelen gehuld. Dit staat zeker niet zo stellig in de AVG. Integendeel - in overweging 47 van de AVG staat “De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing kan worden beschouwd als uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang.” Misschien vindt de AP dat - in het geval van reclamepost aan niet-klanten - de belangenafweging die moet worden uitgevoerd in het kader van een beroep op de grondslag gerechtvaardigd belang altijd in het nadeel zou uitpakken van de adverteerder. En dat de adverteerder daarom voor zijn gegevensverwerking altijd zou zijn aangewezen op de grondslag toestemming. Dat zou te kort door de bocht zijn. De belangenafweging bij de grondslag gerechtvaardigd belang moet worden uitgevoerd op basis van de omstandigheden van het geval. Die omstandigheden kunnen enorm verschillen - het is niet ondenkbaar dat de belangen van de ontvanger het moeten afleggen tegen de belangen van de adverteerder.
 
Ik vind dat de AP haareigen interpretatie van de regels rondom direct marketing wat al te stellig als 'de waarheid' presenteert. Daarmee ontstaat het gevaar dat de AP in haar lovenswaardige streven naar duidelijkheid haar eigen waarheid oplegt aan de markt, terwijl het de vraag is of de interpretatie van de AP volledig houdbaar is. Daarbij is ook van belang of de interpretatie van de AP op dit punt in lijn is met de opvattingen van andere Europese privacytoezichthouders. Soms is het geen goed idee om voor de troepen uit te lopen. Als direct marketing in Nederland strenger wordt beoordeeld dan in andere Europese landen, dan kan dat de belangen van Nederlandse bedrijven schaden. We wilden de regels toch juist harmoniseren? AP, afstemming is gewenst!

Daniël Haije - advocaat reclamerecht

Print dit artikel

Dit artikel delen via:
Twitter LinkedIn Facebook Google+